luan-van-thac-si-la-gi

Cách ghi tài liệu tham khảo là luận án, luận văn trong luận văn thạc sĩ

Luận văn thạc sĩ

Cách ghi tài liệu tham khảo là luận án, luận văn trong luận văn thạc sĩ như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau đây để hiểu rõ hơn về cách trình bày.

Với tài liệu tham khảo là luận văn, luận án thì tên tác giả, năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn). Tên đề tài luận án, luận văn (ghi nghiêng, dấu phẩy cuối tên luận án/luận văn), bậc học, tên chính thức của cơ sở đào tạo. Ví dụ:

– Đặng Ngọc Linh (2011). Nghiên cứu mức sẵn sàng chi trả cho cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại huyện Kim Bảng, Hà Nam năm 2010, Luận văn Thạc sĩ y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội.

– Nguyễn Quốc Đoàn (2006). Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị ngoại khoa bệnh thiếu máu chi dưới mạn tính do vữa xơ động mạch, Luận án tiến sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.

Tài liệu tham khảo trích dẫn từ nguồn internet, báo mạng

(hết sức hạn chế loại trích dẫn này).

Tên tác giả (nếu có), năm (nếu có). Tên tài liệu tham khảo, <đường dẫn để tiếp cận tài liệu đó>, thời gian trích dẫn. Ví dụ:

– Nguyễn Ngọc Linh (2009). Cải cách giáo dục Việt Nam.

luan-van-thac-si-la-gi

Tài liệu tham khảo là bài báo ở hội nghị, hội thảo, diễn đàn… 

Tên tác giả (năm). Tên bài báo. Tên kỷ yếu/tên hội nghị/diễn đàn (ghi nghiêng), Địa điểm, thời gian tổ chức, cơ quan tổ chức, số thứ tự trang của bài báo trong kỷ yếu. Ví dụ:

– Nguyễn Bảo Minh, Trần Long Nhật, Cao Văn Nguyên và cs (2013). Nhận xét tình hình bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS điều trị tại bệnh viện Việt Đức giai đoạn 2010-2012. Hội nghị khoa học quốc gia về phòng chống HIV/AIDS lần thứ V, Trường Đại học Y Hà Nội ngày 2-3/12/2013, Bộ Y tế, 342-346

Tài liệu tham khảo là các giáo trình, bài giảng hay tài liệu lưu hành nội bộ:

Cần cung cấp thông tin cơ bản về tên tác giả, năm xuất bản, tên giáo trình, bài giảng, nhà xuất bản (nếu có), đơn vị chủ quản. Ví dụ:

– Đặng Ngọc Minh (2013). Giáo trình Hóa sinh lâm sàng. Nhà xuất bản Y học, Trường Đại học Y Hà Nội

– Hội đồng chức danh Nhà nước (2012). Văn bản pháp quy và tài liệu hướng dẫn việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2012. Hà Nội, tháng 5 năm 2012.

Nếu quý khách hàng không có thời gian tự viết bài luận của mình, hãy liên hệ đến đơn vị cung cấp dịch vụ viết thuê luận văn sau đây:

Luận văn Panda

Địa chỉ: 49/30/6 Lương Thế Vinh, Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM

Số đt: 0932 091 562

Email: luanvanpanda@gmail.com